آزمایشگاه

image
امروزه بحث کیفیت سهم بسیار بالایی از موفقیت فروش یک محصول تولیدی را به خود اختصاص داده و به یک شعار ملی تبدیل گردیده است.
یکی از شاخصترین فعالیت های اقتصادی که احتیاج مبرمم به استفاده از مصالح استاندارد را دارد فعالیتهای عمرانی و ساختمانی است.
به طوریکه در سال 1384 رسما توسط وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط الزام به تولید مصالح استاندارد توسط کارگاههای تولیدی در دستور کار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفت تا جاییکه دستور توقف فعالیت تولیدکنندگان بدون گواهی استاندارد نیز صادرگردید.
دراین راستا این واحد تولیدی اقدام به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت در محل کارگاه تولیدی خود نموده همچنین تا قبل از راه اندازی کامل آزمایشگاه با آزمایشگاه سپاد به منظور کنترل کیفیت همکاری نموده و در جهت هرچه بهتر شدن کیفیت مصالح گامهای موثری برداشت تا موفق شد در جرگه یکی از اولین واحد هایی قرار گیرد که به اخذ گواهی استاندارد نائل آمدند و تا به امروز با کنترل های روزانه در سطح بسیار بالایی از استاندارد مصالح قرار گیرد.
image