نظرسنجی

میزان رضایت مندی از :

روند بهبود سطح کیفی محصولات و خدمات
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد نحوه ارائه محصولات و خدمات
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

ارایه قبض باسکول
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

گویایی و اثر بخشی اطلاعات مندرج در سایت
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

تحویل محصولات مطابق با توافقات صورت گرفته
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

ارایه فاکتور های فروش
3 نظر ها · 3 پاسخ ها

مدت زمان انتظار جهت سفارش و تحویل محصول
4 نظر ها · 4 پاسخ ها

نحوه رسیدگی و پاسخ به شکایات مشتریان
2 نظر ها · 2 پاسخ ها

نحوه برخورد پرسنل
3 نظر ها · 3 پاسخ ها

ارزیابی محصولات شن نمونه استان در مقایسه با سایر رقبا